Відеоспостереження на залізничному транспорті, особливості та ризики

Відеоспостереження на залізничному транспорті, особливості та ризики

     Функціонування залізничного транспорту в сучасних умовах вимагає ефективного використання всіх ресурсів і врахування всіх  ризиків, оскільки ймовірність заподіяння шкоди та збитків на залізниці за останні 3-4 роки постійно зростає. Залізничний транспорт повинен забезпечувати якісні та швидкі перевезення вантажів і пасажирів. Головним завданням для залізниці є максимально точне прогнозування можливих ризиків аварій та надзвичайних подій, а також розмірів збитків у результаті їх настання. На теперішньому етапі розвитку транспортних підприємств саме оцінка ризиків має істотне значення та є важливою складовою частиною управління ризиками транспортних компаній. Для подальшого нормального функціонування залізничного транспорту проблеми забезпечення безпеки перевезень вантажів і пасажирів, а також попередження втрат і збитків від надзвичайних подій, набувають найважливішого значення. Тож, саме правильне управління ризиками здатне запобігати кризовим явищам, зменшити їх негативні наслідки та підвищити конкурентоспроможність залізничного транспорту.

     Команда фахівців від торгівельної марки RV-ZAFT® приділяє значну увагу вивченню і впровадженню систем безпеки і відеоспостереження, пристосованих саме для залізничного транспорту. Цей напрямок діяльності допомагає попередити випадки несанкціонованого втручання в роботу залізниці,  а не тільки констатувати факти порушень. Електронне обладнання, а саме камери відеоспостереження, відеореєстратори, мережеве обладнання, комп’ютерна техніка, засоби відображення інформації, засоби зв’язку і передачі даних для відеоспостереження, повинні відповідати ряду державних стандартів України; а для використання на залізничному транспорті це ряд розширюється. Наприклад, довготривала та надійна експлуатація засобів відеоспостереження на рухомому складі неможлива без урахування ДСТУ EN 50155:2015 «Залізничний транспорт. Електронне устаткування, використовуване на рухомому складі», причому - на всіх етапах: від проектування до технічного обслуговування. Засоби телекомунікацій, які використовуються в передачі відеоінформації з систем відеоспостереження, повинні опиратись на вимоги   ДСТУ EN 50159:2015 (EN 50159:2010, IDT) «Залізничний транспорт. Системи телекомунікаційні, сигналізаційні та системи для оброблення даних, використовувані на залізничних дорогах. Безпечний зв'язок у передавальних системах».

Видеонаблюдение на дальние дистанции | RV-ZAFT

     Розберемось, чому виникає гостра необхідність впровадження систем безпеки, відеоспостереження і відеоаналітики на залізниці. Безперечно, що для цього ми повинні розуміти ризики в роботі великих транспортних систем. Серед потенційних ризиків можна виділити та системазувати основні ризики, які виникають під час функціонування залізничного транспорту. Окрім природних ризиків до яких належать переважно: землетруси, удари блискавки, повені, урагани, які не залежать від діяльності людини, можна виокремити наступні потенційні ризики, які впливають на безпеку руху та функціонування залізничного транспорту:  

 • ризик недостатньої відповідності професійного рівня персоналу сучасним задачам залізниць - відтік висококваліфікованих кадрів внаслідок недостатньої мотивації і зниження конкурентоспроможності заробітної плати працівників УЗ у порівнянні з іншими галузями; ризиками, які пов’язані з якісною побудовою і ефективною системою управління персоналом і мотивації працівників, забезпеченням необхідною кількістю висококваліфікованих трудових ресурсів, їх утриманням, використанням і безперервним професійним розвитком.
 • ризик фінансово-господарського стану залізниць, які пов’язані з ефективністю використання фінансових ресурсів, забезпеченням фінансової стійкості і незалежності залізничного транспорту.
 • ризик старіння основних виробничих фондів, технічного обладнання, і пов’язане з цим зниження безпеки руху.
 • втручання в роботу залізниць сторонніх осіб; викрадання та руйнування матеріальних цінностей, в тому числі і таких, які безпосередньо впливають на безпеку руху поїздів.
 • використання робочого часу частини персоналу на задачі, не пов’язані з виконанням посадових обов’язків; неякісне виконання графіків технологічних процесів.
 • велике скопичення людей на об’єктах інфраструктури залізниці; труднощі їх контролю у непередбачених ситуаціях.

     Сьогодні вже розроблені сучасні методи та технології попередження різних видів ризиків на залізницях інших країн, а також створені системи прогнозування ризиків та катаклізмів. Тому на основі накопиченого досвіду превентивної діяльності в транспортній сфері та зарубіжного досвіду управління залізничними ризиками, необхідно створити вітчизняну систему попередження та страхування ризиків на залізничному транспорті. Необхідно сформувати правові та організаційно-економічні механізми зниження ризиків на залізничному транспорті за рахунок удосконалення управляючого впливу на їх реалізацію.

     На сьогоднішній день одним із пріоритетних напрямків державної політики є розв’язання комплексу завдань спрямованих на забезпечення життєдіяльності та створення умов безпеки на об‘єктах масового перебування людей. До таких об‘єктів можна віднести аеропорти, вокзали, торгово-розважальні заклади,  та ін. Тому для забезпечення безпеки при експлуатації об‘єктів даного типу актуальності набуває наукова задача стосовно розроблення чи удосконалення механізму управління ризиками з метою визначення комплексу заходів спрямованих на їх мінімізацію чи ліквідацію.

     Безпека таких приміщень, де є велике скупчення людей забезпечується цілим комплексом мір. Важливою складовою частиною виявлення небезпеки та її нейтралізації відносяться системи безпеки і відеоспостереження. Вони необхідні на будь-якому підприємстві, а особливо на заводах, вокзалах, в банках і фінансових установах, в телекомунікаційних, енергетичних і нафтогазових компаніях. Системи безпеки забезпечують стабільність роботи підприємства, виконуючи різні функції контролю та захисту. Основними методами забезпечення безпеки людей, споруд, інфраструктури залізничного транспорту організаційного і технічного характеру можна виділити наступне:

 1. В першу чергу – це воєнізована охорона залізниці, яка захищає від зовнішніх та внутрішніх погроз таких як: спроба розкрадання майна або комерційної таємниці, несанкціоноване втручання з боку сторонніх осіб в роботу пристроїв, нанесення матеріального збитку, виникнення пожару, аварій та інших надзвичайних ситуацій;
 2. Для забезпечення повної безпеки на залізничному транспорті повинні встановлюватись системи контролю доступу та сканери безпеки такі як:
 • Огороджувальні пристрої (шлагбауми, турнікети, дорожні блокіратори, шлюзові кабіни і т. д.);
 • Пропускна система або пристрої вводу ідентифікаційних ознак;
 • Сканери безпеки (дозволяють прискорити процес огляду великої кількості людей на вокзалах).
 1. Системи відеоспостереження; саме технічні і програмні засоби відеоспостереження дозволяють визначити характер і місце порушення та прийняти оптимальні заходи. Крім того, за їх допомогою можна відслідкувати прилеглі території. Значно удосконалює відмічені системи впровадження відеоаналітіки. Набуває поширення в останні роки оснащення пасажирського рухомого складу камерами відеоспостереження, засобами фіксування відеоінформації, дистанційного знімання необхідних відрізків відеозаписів.
 2. Охоронна сигналізація – використовується для захисту периметра території її відкритих ділянок, приміщень. Також у охоронної сигналізації є ще один вид «тривожна сигналізація» – яка активується за допомогою людини, яка опинилася в ситуації загрози.
 3. Сигналізація для маломобільної частини населення (інваліди, особи з тимчасовою втратою працездатності) – система попереджувальної і аварійної сигналізації представлена звуковими світловими пристроями, які захоплюють спеціальні безпечні ділянки і санвузли для маломобільних груп населення.
 4. Автоматична пожежна сигналізація – основною задачею цієї системи є виявлення займання та оповіщення про небезпеку.
 5. Системи оповіщення при пожежі і системи пожежогасіння – головною задачею будь-якої системи оповіщення це оперативно інформувати людей про виникнення нештатної ситуації і здійснювати координацію їх дій по виконанню евакуації з небезпечного об’єкту. Це може бути подача звукових чи світлових сигналів та трансляція мовної інформації про характер небезпеки і шляхах евакуації.
 6. Шляхи та схеми евакуацій при виникненні надзвичайних ситуацій – є обов’язковими в будівлях, приміщеннях масового скупчення людей.

     Отже, на підставі вищевикладеного можна зробити висновок, що при організації систем безпеки і доступу найефективніше буде використовувати комплексних підхід. Простіше кажучи навіть якщо працівники воєнізованої охорони будуть патрулювати на вході і всередині приміщення, то це не зможе забезпечити безпеку людей, споруд на залізничному транспорті. Важливо організувати захист і контроль на всіх рівнях, і саме комплексних підхід дозволить нам це зробити максимально успішно.

Пост управления | RV-ZAFT

     Розкрадання та вандалізм на залізничних шляхах залишається однією з основних проблем транспортної інфраструктури в Україні, яка тільки погіршується  з кожним роком. Лише за 9 місяців 2017-го через розкрадання "Укрзалізниця" зазнала 44 млн. збитків.  Для порівняння, у 2016 році показник становив понад 50 млн. грн, а в 2015-му - 35 млн. грн.

     Через велику протяжність, металоємність та через неможливість постійної охорони залізничних пристроїв, об’єктом зловмисників часто стають кабелі залізничної сигналізації та зв'язку, дросель-трансформатори, обладнання верхньої будови колії, через вандалізм страждають вікна пасажирських поїздів та лінзи світлофорів. Практично неможливо проконтролювати всі матеріальні ресурси залізниці та виключити розкрадання майна, опираючись тільки на сучасні системи технічної безпеки, відеоспостереження та відеоаналітики. Корні цієї проблеми більш глибокі і глобальні. Можна виділити такі причини, які впливають на зростання масштабу розкрадання майна української залізниці:

     Відсутність контролю за пунктами прийому металобрухту

     Пункти прийому металобрухту часто є місцем, де вандали збувають крадене майно. Окрім того, залізничники самостійно не можуть вплинути на незаконну діяльність пунктів, куди зловмисники за копійки здають залізничне майно, собівартість якого значно більша. 

     Недосконалість норм закону щодо втручання в роботу залізничного транспорту 

     Як неодноразово відмічалось на порталі Укрзалізниці www.uz.gov.ua, врегулюванню ситуації на законодавчому рівні сприятиме посилення правового захисту стратегічної інфраструктури держави, визнання кримінальними протиправних посягань у сфері залізничного транспорту та посилення відповідальності за злочинні посягання на майно залізничного транспорту. Лише 53 % таких втручань класифікуються як злочини й незначна кількість таких правопорушень доходить до розгляду судовими інстанціями та винесення відповідного рішення.

     За інформацією прес-служби «Укрзалізниці» залізничники ініціюють кримінальну та посилення адміністративної відповідальності за крадіжки й пошкодження елементів залізничної інфраструктури. Відповідний проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за пошкодження залізничної інфраструктури» обговорили на нараді фахівці Укрзалізниці та Міністерства інфраструктури".

     Відсутність контролю з боку правоохоронців

     Статистика свідчить, що наразі ситуація з розкраданням залізничної інфраструктури абсолютно не контрольована з боку правоохоронців. А масштаби цих випадків призводять до створення аварійно-небезпечних ситуацій, порушення стабільної роботи залізничного транспорту, невиконання графіків руху поїздів та інших негативних наслідків, від яких у подальшому страждає економіка та суспільство в цілому.

     Так, наприкінці вересня 2017 року злочинці зрізали охоронні пристрої на шляхопроводі перегону Верхньодніпровськ – Верхівцеве на швидкісному ходу Інтерсіті+ – № 734/733 Київ – Покровськ. Було демонтовано 80 метрів пристрою, що потрібен для безпечного проходу коліс поїзда у випадку сходження з рейок. Залізничники ліквідували пошкодження, проте в галузі вичерпуються всі резерви та можливості по відновлення наслідків злочинного вандалізму.

      

               ПЕРСПЕКТИВИ

     Наша команда фахівців в галузі відеоспостереження, відеоаналітики, технічних засобів безпеки не втрачає надію на кращий розвиток цих напрямків на залізничному транспорті України. Відеоконтроль за великими територіями та довгими шляхами сполучення не є вже такою задачею, яка не вирішується. Це цілком можливо. Багатосенсорні PTZ-камери з їх численними інноваціями встановлені на залізницях США, Європи, Японії, Китаю. Звичайно, це недешеві проекти, але вони працюють на величезних відстанях. І немає необхідності виставляти традиційні камери відеоспостереження через кожні 100 – 500 метрів. Багатосенсорні PTZ-системи можуть забезпечити денний машинний зір 8 – 10 км., нічний зір 4 – 5 км., швидке налаштування на центр події та її фіксацію. Ми вважаємо що характеристики відстаней і миттєвість реакції з роками будуть значно покращуватись. Ясно, що такі системи відеоконтролю на залізничних шляхах перейшли з області фантастики в реальний світ завдяки суміщення в одному складному пристрої декількох технологій: високоякісні відеосенсори, методи лазерних фокусування і підсвітки, тепловізійна обробка навколишнього простору та об’єктів інфраструктури залізниці, запам’ятовування теплової картини, високотехнологічне програмне забезпечення, інтелектуальний аналіз, якісні механічні частини і оптика, широкі межі масштабування. Кожен підозрілий об’єкт проходить три етапи аналізу: виявлення на великій відстані, розпізнавання на середній відстані, ідентифікація на той відстані, що дозволяє розглядіти його і сфокусувати на ньому систему відеоспостереження.

Многосенсорная камера-1 | RV-ZAFT     Многосенсорная камера-2 | RV-ZAFT

 

             Олена Залізнична, Михайло Левін