Умови конкурсу, визначення переможців, які нагороджуються премією RV-ZAFT інженерам, раціоналізаторам і технічним фахівцям

Умови конкурсу, визначення переможців, які нагороджуються премією RV-ZAFT інженерам, раціоналізаторам і технічним фахівцям

     Як ми вже повідомляли у новинах в січні 2018 року на головній сторінці цього сайту, нами заснована премія RV-ZAFT® інженерам, раціоналізаторам і технічним фахівцям. Виконуємо свою обіцянку і роз’яснюємо інформацію про критерії відбору кандидатів та здобувачів премії. Крім того, наша команда не стрималась від розповіді, чому ми прийшли до такої ідеї.

     Безперечними лідерами в галузі інтелектуальної власності стали такі країни як Японія, США, Німеччина. На жаль, сучасний стан винахідництва не відповідає ані потребам, ані ресурсам нашої держави. Україна поступово втрачає найцінніше багатство — інтелектуальний потенціал, який донедавна міг уважатися предметом її особливих гордощів. Кількість винахідників, раціоналізаторів та досвідчених інженерів значно зменшилось. Несприятливі для інноваційної діяльності умови спонукають до міграції висококваліфікованих фахівців за кордон. Успішне проведення науково-технічної й інноваційної політики в Україні неможливе без активізації творчої індивідуальності та винахідництва, що безпосередньо пов'язано з розвитком як вищої, так і професійної освіти. Матеріально-технічна база багатьох (особливо технічних) вищих навчальних закладів сьогодні є застарілою та потребує оновлення, як і методи навчання. Зруйнована також система галузевих інститутів підвищення кваліфікації, у підприємств відсутні кошти для внутрішньофірмової підготовки кадрів, знизилась мотивація до винахідницької діяльності. У державі фактично законодавчо не закріплені права та пільги винахідника, ученого-новатора, жодні інші механізми економічної і моральної мотивації та державної підтримки винахідництва, яке ініціює інноваційні технологічні зміни в економіці.

     Для розгортання винахідництва та інноваційної творчості в державі, слід створити умови, використовуючи іноземний досвід, для посилення заінтересованості навчальних закладів, студентів, викладачів, усіх верств населення в активізації творчості. Не слід зациклюватись тільки на створенні механізмів моніторингу та контролю фінансових результатів діяльності підприємств та боротьбі з корупцією. Цього не достатньо. Люди працюють добре тільки тоді, коли вони володіють свободою, мають можливості для творчості, розвитку та почувають непідробну підтримку держави. 

     Незважаючи  на економічну кризу,  яка набула неабиякого посилення в Україні, ТМ RV-ZAFT® за участю Вінницького науково-виробничого центру систем та засобів зв’язку дуже прагне втілити в життя ідею приватної Премії RV-ZAFT інженерам, раціоналізаторам і технічним фахівцям. В рамках премії наша команда проводить  Всеукраїнський конкурс «Кращий Винахід року», «Краща раціоналізаторська пропозиція» та «Кращий технічний ерудит», з метою популяризації винахідницької та інноваційної діяльності серед широких верств науково-технічної громадськості України, заохочення роботодавців до впровадження у виробництво результатів інтелектуальної праці, а також для виявлення найбільш талановитих та перспективних розробок і привернення до них уваги особливо вітчизняних, но може і закордонних інвесторів та підприємців. Ще раз наголошуємо, і це чиста правда, ми не збираємось вимагати від фахівців, відмічених нами, якихось зобов’язань фінансового характеру. Перше вручення премії здобувачам планується на кінець січня – початок лютого 2019 року.  

 1. Умови конкурсу

     Для участі у конкурсі учасники або їх уповноважені представники подають наступні документи:

 • Заяву на участь у конкурсі за встановленим зразком (зразок надається працівниками підприємства після співбесіди, можливо – дистанційної).
 • Анкету учасника у конкурсі, оформлену за встановленим зразком (зразок також надається працівниками підприємства).
 • Копію опису винаходу, раціоналізаторської пропозиції, без висвітлювання індивідуальних секретів і особливостей.
 • Розрахунок строку окупності впровадження винаходу, раціоналізаторської пропозиції (за наявності).
 • Розрахунок економічного ефекту від впровадження винаходу, раціоналізаторської пропозиції.
 • Приведення доказів самовідданої праці в багаторічному процесі впровадження технічних дисциплін та самоствердження, як фахівця з Великої букви.

     Прийом конкурсних матеріалів розпочинається з 01 серпня 2018 року та завершується 15 січня 2019 року. Конкурсні матеріали  учасники надсилають на електронну пошту info@ip-control.com.ua з темою «премія RV-ZAFT» або надсилають рекомендованим листом за адресою: 21021 м. Вінниця, а/с 2181 ПМП «ВНВЦ СЗЗ». Наполягаємо уточнювати інформацію та впевнюватись в отриманні матеріалів за телефонами, вказаними на цьому порталі.

     Конкурсна комісія під час розгляду наданих матеріалів має право звернутися  до  учасників  Конкурсу з уточнюючими (додатковими) запитами. Якщо умови конкурсу будуть доповнюватись, ми одразу будемо розміщати інформацію на нашому сайті в новинах або статтях. Кандидатів, які вже надали до цього часу заявки, ми повідомимо про доповнення індивідуально. 

 1. Порядок проведення Конкурсу

     Торгівельна марка RV-ZAFT®  за участю Вінницького науково-виробничого центру систем та засобів зв’язку створює відповідну Комісію, яка складається зі співробітників компанії, запрошених експертів, і, можливо, представників інвесторів (якщо такі будуть), завданнями яких є:

 • Інформаційне забезпечення проведення Конкурсу.
 • Прийом та реєстрація матеріалів, що подаються на Конкурс.
 • Перевірка відповідності поданих матеріалів умовам Конкурсу.
 • Перевірка рівня кваліфікаційних знань кандидатів і значимості результатів їх досягнень в області технічних дисциплін.
 • Підготовка проектів підсумкових документів Конкурсу, оформлення рішення Конкурсної комісії.
 • Визначення необхідності вручення заохочувальних призів, якщо є кандидати, які не ввійшли у основний склад.
 • Підготовка до церемонії нагородження переможців Конкурсу.

     Конкурсна комісія створюється для аналізу і оцінки конкурсних робіт та визначення переможців. При необхідності в Конкурсну комісію можуть бути запрошені представники громадських організацій і наукових установ. Конкурсну комісію очолює голова, призначена керівництвом засновника премії.   

Номинант RV-ZAFT

 1. Процедура аналізу та оцінки конкурсних робіт

     Конкурсні роботи аналізують і оцінюють у три тури. Конкурсна комісія визначає переможців, як правило, за максимальною сумою набраних балів, виходячи з принципу значущості винаходу, раціоналізаторської пропозиції,  ерудиції учасника, самовідданості у впроваджені технічних дисциплін і наук, глибини знань тощо.

Перший тур – перевірка комплектності поданих на конкурс матеріалів та їх відповідності наданим вимогам і попередня оцінка представлених матеріалів за встановленими критеріями.

     Починаючи з 01 серпня 2018 року, Комісія приймає конкурсні роботи, перевіряє їх комплектність, виконує первісну оцінку. Прийом конкурсних робіт триває по 15 січня 2019 року. З 16 січня по кінець січня 2019 року Комісія формує масив конкурсних робіт, складає рейтинг за попередньою оцінкою, аналізує результати і підбиває підсумки першого туру.

     На другий тур конкурсні роботи відбирають за кількістю набраних за попередньою оцінкою балів. Результати першого туру розглядає Конкурсна комісія.

Другий тур – фахове оцінювання конкурсних робіт. За встановленими критеріями комісія забезпечує виконання повторної оцінки конкурсних робіт, відібраних на другий тур. При цьому додатково аналізується актуальність представлених винаходів, раціоналізаторських пропозицій, ерудованість,  глибина і оригінальність технічного рішення, нестандартність та комплексність підходу, експлуатаційна технологічність, інші якісні аспекти. Враховуючи це, експерти, що проводять повторну оцінку, мають право додати до загальної оцінки наданих матеріалів кількість балів. За результатами повторної оцінки комісія знову формує рейтинг для кожної категорії, аналізує результати і подає їх на розгляд до Конкурсної комісії.

     До 29 січня 2018 року  Конкурсна комісія підбиває підсумки другого туру і визначає номінантів на перемогу в кожній категорії (номінації). Визначаються по три номінанти в кожну категорію. Якщо Комісія буде вважати за необхідне, то вона призначає заохочувальні призи або премії особам, які не увійшли у основні номінації.

Третій тур (фінал Конкурсу) – аналіз номінованих робіт та визначення переможців.

     Конкурсна комісія розглядає результати другого туру та аналізує пропозиції щодо номінантів за кожною окремою категорією. В разі потреби перевіряються  кількісні оцінки.

     За результатами третього туру Конкурсна комісія підбиває підсумки своєї роботи та колегіально виносить остаточне рішення щодо переможців Конкурсу.

     Під час третього туру Конкурсна комісія конкретизує спеціальні відзнаки для осіб, які не ввійшли у основний склад номінацій, наприклад, за оригінальність та нетрадиційність підходу до розв’язання технічної проблеми, соціальну значущість винаходу, максимальну кількість виготовлених і впроваджених нововведень, самовідданість, для заохочення винахідницької активності, тощо. З числа фіналістів Конкурсна комісія визначає претендентів на нагородження. 

 1. Нагородження переможців

     У всіх вищезазначених категоріях присуджуються перше, друге і третє місце. Переможців Конкурсу нагороджують дипломами та грошовою винагородою. 

 1. Публікація відомостей про результати Конкурсу

     Результати та інформація  учасників про участь у конкурсі будуть опубліковані на сайтах ip-control.com.ua  та  vnpc.com.ua. Якщо в конкурсну комісію будуть запрошені представники громадських організацій і наукових установ, результати нагородження опубліковується на їх сайтах та в незалежних засобах масової інформації.

     Це ще не все. Для більш доступного розуміння вимог до кандидатів,  номінантів і переможців ми ще трохи поговоримо та приведемо цілий ряд своїх міркувань. Фахівці з Великої букви та їх доброзичливці зрозуміють, що ми мали на увазі…

     Впевнена думка нашої команди від торгівельної марки RV-ZAFT® - це існування стійкого процесу «вимивання» кадрів і технічних фахівців з реально глибокими знаннями і здатних отримувати реальний досвід. Сталася свого роду біда: кандидати технічних наук, в більшості випадків» не «дотягують» навіть до рівня інженерів; дипломовані інженери не знають того, що повинні знати, а саме теоретичні основи електротехніки, математики, радіотехніки, інженерної графіки, механіки тощо, не вміють читати принципові схеми і робити розрахунки, що безумовно і повинно відрізняти людину з вищою освітою від техніка і електромонтера, наприклад. І це тільки частина біди; основна проблема полягає не в тому, що віртуальні інженери не знають азів технічних наук, а в тому, що вони геть не розуміють цю проблему; і для них їх убогі знання стали нормою. До яких пір студент-трієчник 70-80-х років буде вважатись кращим за відмінника сучасних вищих навчальних закладів? Тільки реальні базові знання здатні забезпечити фахівцю продуктивне вдосконалення після навчання, в реальних умовах управління, виробництва або бізнесу. Ніхто, ніколи не зможе стати інженером чи грамотним фахівцем самостійно, без наявності базових знань, відповідних його напрямку вищої освіти. Базові знання надаються тільки за допомогою спеціальної  навчальної системи, на протязі тривалого часу, при участі великого колективу викладачів, із застосуванням лекцій, практичних занять, екзаменів. Виключення із правил, і то інколи, можуть становити великі таланти і генії, але це – один на десять мільйонів населення, або більше, да і тема не цієї статті.

     Чому ж, все-таки, велика армія інженерів технічних галузей «розчинилась» в метушні і темпі сучасності, у прив’язці до процесів в нашій країні. Всім давно відомо, що у школах, середніх та вищих навчальних закладах більше звертають увагу саме на вивчення предмету, ніж на розумовий розвиток школярів, студентів; учень отримує пізнання, але не привласнює їх настільки, щоб міг їх застосовувати на ділі; йому передають теорію без практики. Проте розвиток науково-технічного прогресу вимагає якісної підготовки освічених висококваліфікованих кадрів для виробництва і бізнесу. Вирішення цього завдання є неможливим без змін у підходах до форм і методів навчання, без винищення формального навчання, або «типа» навчання. Сьогодні освіта в Україні знаходиться в стані кризи. А економічний спад змусив уряд держави вдатися до рішучих заходів суворої економії, що мають негативні наслідки для освіти. Скорочення фінансування освіти з боку держави призвело до нестачі професійних кадрів, погіршення умов праці та навчання, підвищення плати за навчання. Також, скорочення державних витрат на освіту несприятливо впливає на кожного студента та загрожує підірвати освіту майбутніх поколінь, посилює соціальну нерівність і зводить нанівець досягнутий важкою працею економічний і соціальний прогрес останніх десятиліть. Освіта повинна отримувати належне державне фінансування, консолідоване, у тому числі, за допомогою справедливого і прогресивного оподаткування. Ще одна думка нашої команди - склався парадокс: престиж вищої технічної освіти, все ж таки, не впав за 30-40 років, але він перетворився в престиж віртуального диплому, який, дуже часто, взагалі не підтверджує важкий шлях отримання глибоких знань, бажання вдосконалюватись і допомогти у процесі розвитку держави. Пробачте нас. Якщо ми впевнено визнаємо проблему, то це не означає що ми не є патріотами. Це крик душі, і саме завдяки цьому крику ми і задумали затвердити премію RV-ZAFT інженерам, раціоналізаторам і технічним спеціалістам. Ми дуже сподіваємось, що нам не будуть заважати, і знайдуться партнери та однодумці. Нас не покидає мрія, що знову настануть часи, коли буде багато по-справжньому освічених і досвідчених фахівців з вищою затребуваною освітою, та зникне необхідність «тримати» десять перевіряючих або контролюючих на одного працюючого.

Номинант RV-ZAFT Номинант RV-ZAFT />

     Сурова реальність сьогодення - більшість молоді після закінчення школи не хоче продовжувати навчання у вищих навчальних закладах. Проблема в тому, що диплом в кишені не є запорукою працевлаштування. Тим більше, що у ВУЗах загалом навчають теорії, а роботодавцям потрібні практики. Тому нинішні студенти часто поєднують навчання з роботою, поповнюючи ряди дешевої робочої сили, але з впевненістю, що їм згодом влаштуватися буде легше. Роботодавці ніби мають підтримувати молодь, аби отримати  кваліфікований персонал. Проте й вони законодавчо не захищені від того, що їхній вже освічений та з таким-сяким досвідом працівник зрештою не піде до конкурентів. Тим паче, що зараз роботодавці стикаються з тим, що молодь після школи чи студенти вузів безпідставно завищують свої вимоги по зарплаті. Вони хочуть «отримати все і відразу», нічого до цього не прикладуючи.

     В наших умовах молодь залишається однією з найбільш неконкурентоспроможних груп, оскільки, по-перше, відсутній досвід роботи, який вимагають від них роботодавці, і, по-друге, якість освіти, яку вони отримують, далека від ідеалу. Саме економічна криза, яка охопила Україну змушує студентів намагатися отримати можливість практичної орієнтації, бо для виходу на ринок праці, не маючи досвіду роботи, можливості обмежені. Саме тому важливим є знаходження можливостей альтернативного працевлаштування. Тобто, випускники старших курсів знаходять роботу на засадах тимчасової, неповної зайнятості. Але перелік робочих місць для того, щоб їх займали студенти, достатньо обмежений. Насамперед це робочі місця, які не потребують освіти – кур’єрські або робочі місця, пов’язані з обслуговуванням в офісах. Це ті робочі місця, які не можуть претендувати на достатньо високий рівень заробітної плати, або ті, які внаслідок своєї мобільності не можуть займатися людьми з високим рівнем кваліфікації і високим рівнем претензії на оплату праці. Наведені фактори зовсім не сприяють отриманню поглиблених технічних знань, далеко не кожна сім’я здатна вивільнити молоду людину на дуже тривалий час тільки для отримання реальної вищої освіти, щоб вона ні про що, крім освіти не думала і пишалась цим.

     Аналізуючи те, що при здобутті освіти на перше місце ставляться можливість працевлаштування та платоспроможність батьків, виникає питання: як будуть навчатися ці студенти? Адже батьки, які отримують мінімальну заробітну плату, не можуть матеріально потягнути навчання у вищих учбових закладах, а кількість державних місць обмежена. Да і державні місця не гарантують продуктивність отримання вищої освіти. Живучи в країні, яка знаходиться в глибокій економічній кризі, навряд чи когось здивуєш розмовами про хабарі у вітчизняних вищих навчальних закладах. Навпаки, більший подив викликають ті «виші», де корупції немає як явища. Якщо будуть купуватися заліки та екзамени, яких ми отримаємо спеціалістів, якщо знижується такий показник як цікавість до певної професії, покликання, то ми зіткнемося із тим, що у нас будуть дипломовані неуки.  Націленість молоді на отримання освіти залишається. Інша річ, якою буде якість цієї освіти та можливість подальшого працевлаштування? Молода людина під час навчання не отримує того досвіду, який їй згодиться в процесі трудової діяльності. В навчальний процес мають бути включені як і практичні речі, так і фундаментальні науки. А в цих науках ми були колись першими на земній кулі. Що сталося зараз, де той розум, який здобувався цілими поколіннями? Як не скотитися до інтелектуальної катастрофи?

     Наступний парадокс: високі технології, комп’ютерні мережі, глобальна автоматизація майже всіх процесів життя, концепція «розумний город» придумані і впроваджені фахівцями високого рівня, які не даремно отримали свою освіту. Але при цьому рівень глибоких знань основної маси нашого населення значно знизився за останні роки. На сьогоднішній день важко, а то й неможливо уявити собі людину, яка прямо або опосередковано не використовує інформаційні технології, адже двадцять перше століття можна з впевненістю назвати ерою комп’ютерних технологій. Комп'ютери та електронні гаджети міцно увійшли в наше життя і змінили його. Щорічно з'являються і розробляються технологічні новинки, що поліпшують якість повсякденного життя людини. При проведенні певних досліджень вчені висунули припущення, що збільшення обсягу інформації і прискорення її обробки людиною може згубно вплинути на розвиток розумових здібностей людини. На даний момент є небезпека того, що людина поступово переходить на підтримання мозкової активності технологічними засобами прогресу, поверхово опрацьовуючи інформацію, яку черпає з глобальної інформаційної бази - Інтернету. Очевидно, що новітні комп’ютерні та інформаційні технології, а особливо мережеві, суттєво впливають на життєдіяльність людини, але ще більшою мірою цей вплив поширюється безпосередньо на сам мозок, який звикає працювати в інтенсивному режимі багатозадачності, не вникаючи в подробиці кожної задачі. У свою чергу скорочується кількість інноваційних ідей і самостійних розумових процесів, і людство в основній масі виступає пасивним інформаційним споживачем. Але, попри припущення вчених, викладачі вузів стверджують, що доступ до глобальної мережі Інтернет та вміння користуватися різноманітними гаджетами позитивно впливає на студентів, і однією з задач вищої освіти є підготовка фахівця вільно орієнтуватися у світовому інформаційному просторі, адже, як колись сказав Уінстон Черчілль – «Хто володіє інформацією, той володіє світом». Отже, можна зробити висновок, що мережа Інтернет має дуже великий вплив на учбовий процес, і багатьох студентів вишів можна назвати «Сучасними студентами», адже сучасний студент – той, який живе в швидкому темпі, той, якому набагато легше знайти потрібну інформацію в Інтернеті аніж шукати її у бібліотеках. Тут саме належить внести пояснення від команди RV-ZAFT®: здобувачем премії  RV-ZAFT не зможе стати фахівець, який користується інформацією з мережі Інтернет, не розуміючи її глибини, на знаючи її теоретичних основ, не перевіривши її. Інформацію треба не тільки вміти прочитати, а мати бажання доказати прочитане та піти значно далі…

     Підсумовуючи усе вищевикладене можна зробити висновок: все ж таки - якщо людина прагне чогось досягнути, то мабуть вона того досягне. Головне -  мати перед собою поставлену ціль та з впевненістю йти до неї. Можливо ми зробили неправильні висновки при написанні даної статті, але це лише наші суб’єктивні думки. Не зважаючи на це, ми прагнемо втілити в життя проект премії RV-ZAFT, щоб внести поки маленький вклад у відродження інтелектуальної еліти держави, армії реальних інженерів. Хочеться, щоб до цього прагнули не тільки ми.

 

Олена Залізнична